Over FixPlan

Onderhoud – Renovatie – Transformatie – Nieuwbouw

Voor het Dagelijks Onderhoud kunnen opdrachtgevers bij ons terecht voor zowel Bouwkundige, Elektrotechnische als ook Werktuigbouwkundige werkzaamheden. Bij projecten heeft FixPlan de werkvoorbereiding en uitvoering in handen, en werken wij samen met externe E- en W-installateurs, over wiens werkzaamheden we dan meestal de coördinatie voeren.

We zetten ons ook in op andere vlakken. Zo hebben de we afgelopen jaren diverse maatschappelijke doelen gesponsord, zoals Hockey op Feyenoord, HetBeterBoek van het Vlietlandziekenhuis, een dagje uit voor ouderen en een wielerkoers voor kinderen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als gezond bedrijf streven we naar rendement. Maar we houden daarbij rekening met de effecten van onze werkzaamheden op mens en milieu. We treffen daarom redelijkerwijs maatregelen om onze activiteiten uit te voeren met zo min mogelijk schadelijke milieueffecten.

We zetten ons daarom in om het energieverbruik van onze eigen activiteiten te beperken. We bevorderen hergebruik en streven naar afvalreductie. Waar mogelijk zetten we alternatieve materialen en methodes in om grondstoffen optimaal te gebruiken.