Opdracht PLC!

Opdracht PLC!

Afgelopen week is het contract getekend voor PLC Rotterdam. Wij gaan in opdracht van Frame vastgoed de ruwbouwwerkzaamheden uitvoeren. Dit wil zeggen het uitvoeren van het sloopwerk, het grondwerk, de terreininrichting, het betonwerk, compleet nieuwe gevels, staalconstructies, de bedrijfsdeuren, dak- en wandbeplating en de bouwplaatsvoorzieningen voor alle andere nevenaannemers. Op het achterterrein wordt een nieuwbouw gerealiseerd met onder andere een wasstraat. De bedoeling is dat we medio Juni het ketenpark gaan opbouwen en dat de uitvoering start op 1 augustus dit jaar. De oplevering van het complete project is in oktober 2021. Binnenkort meer info!

 

Corona update FixPlan

Bij FixPlan staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en relaties op de eerste plaats. Naar aanleiding hiervan en ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Covid-19 virus willen wij u informeren over de door ons getroffen maatregelen om u en onze medewerkers te beschermen en toch de service te verlenen die u van ons gewend bent.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wij blijven thuis met neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts en vermijden in dat geval sociale contacten. Wij staan in nauw contact met Bouwend Nederland voor updates over het Covid-19 virus in de bouwbranche. Voor ons kantoor en de locaties waar wij aan het werk zijn hebben wij de nodige hygiëne maatregelen getroffen en hebben onze werknemers geïnstrueerd.

Afspraken welke project gerelateerd en op locatie zijn, zullen doorgang vinden, indien er al door alle deelnemers voldoende voorzorgmaatregelen zijn genomen op basis van de RIVM instructies.

Afspraken met leveranciers en project gerelateerde vergaderingen op kantoor zullen zoveel mogelijk via de bekende digitale mogelijkheden plaatsvinden.

Wij staan voor het beperken van de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en om de voortgang voor u en onze werkzaamheden te kunnen continueren.

In deze onzekere periode hopen wij met u, dat het virus snel is ingedamd zodat het dagelijks leven voor iedereen weer op de gebruikelijke wijze kan worden opgepakt.

Tot slot wensen wij iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe in deze bijzondere tijd.

A. Noppen

FixPlan en DWG tekenen bouwteam overeenkomst

Afgelopen week heeft FixPlan samen met DWG een bouwteamovereenkomst gesloten voor de verbouwing van circa 2.000 m2 kantoor in Schiedam. Medio maart zullen de werkzaamheden starten. Het ontwerp is gemaakt door Stijl Architectuur uit Dordrecht.

 

 

Start gevelrenovatie Den Haag

In opdracht van Florence zijn wij gestart met de gevelrenovatie van Woonzorgcentrum De Mantel. In eerste instantie wordt er een proef uitgevoerd om de exacte werkwijze te bepalen. Na uitvoering van de proef zullen de werkzaamheden circa 10 werkweken duren.

Contract Delftsevaart getekend!

Westpoint Beheer en FixPlan hebben samen een bouwovereenkomst gesloten voor de realisatie van de transformatie van het oude kantoor van Westpoint Beheer aan de Delftsevaart in Rotterdam centrum naar wonen.

Nieuwe opdracht gemeente Rotterdam

FixPlan heeft een nieuwe opdracht ontvangen van de gemeente Rotterdam!

Binnenkort volgt meer en uitgebreide informatie!

Mooie, verbeterde rapportcijfers!

Eind 2019 hebben we weer onze ‘rapportcijfers’ ontvangen van woningcorporaties De Leeuw van Putten en van Mooiland. De scores zijn het gehele jaar al naar tevredenheid. En beide ten opzichte van 2018 zelfs gestegen! We scoren bij de Leeuw van Putten een 8,2 en bij Mooiland een 8,5!

Fijn voor de bewoners van deze corporaties, maar ook voor ons zelf een mooie beloning voor het afgelopen jaar. We gaan er alles aan doen om deze scores minimaal op hetzelfde peil te houden!

 

Vervolgopdracht Eastman Chemicals

In aansluiting op de in 2018 uitgevoerde opdracht heeft FixPlan een vervolg opdracht ontvangen van Eastmen Chemicals.

Eastman Chemical wenst haar huidige kantoor in Rotterdam aan te passen. Op de 4e  verdieping zullen enkele ruimtes worden veranderd en op de 5e  verdieping wordt een Townhall / trainingsruimte toegevoegd. Eastman’s EMEA hoofdkantoor is gevestigd aan de Watermanweg 70 te Rotterdam.  

 

FixPlan zoekt een Acquisiteur

Bezoek deze link; www.wetalent.nl/recruit/vacatures/fixplan-b-v/acquisiteur-zuid-holland/548/

Opdracht Delftsevaart

In opdracht van Westpoint Beheer gaat FixPlan de verbouwing van het project Delftsevaart uitvoeren. De verbouwing bestaat uit de transformatie van kantoren naar appartementen inclusief het op toppen van het gebouw met 2 verdiepingen.

Het werk start over enkele weken.