Nieuwbouw 25kV-energiestation

Nieuwbouw 25kV-energiestation

Een impressie van het 25KV-energiestation dat wij in opdracht van Stedin ontwikkelen op “de Kop van de Beer”, een nieuw bedrijventerrein op de Maasvlakte.

Klanttevredenheid januari 2021

Over de maand januari heeft FixPlan een prachtig rapportcijfer (9,1) gekregen van tevreden huurders van een woningcorporatie waar wij het dagelijks onderhoud voor uitvoeren.

 

Preventiemedewerker FixPlan

Onze calculator/werkvoorbereider Marijke Bollaart is deze week geslaagd voor de cursus Preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Wat doet zo’n preventiemedewerker eigenlijk?

Wat doet de preventiemedewerker?
De preventiemedewerker vervult een aantal taken binnen het bedrijf op het gebied van veilig en gezond werken. De arbodienstverlening zou deze taken ook kunnen doen, maar de preventiemedewerker staat dichter bij de organisatie dan de bedrijfsarts of arbo-adviseur van de arbodienst.

De basistaken van de preventiemedewerker zijn (op basis van artikel 13 Arbowet):

 • De risico’s die werknemers lopen inventariseren en evalueren in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RIE) en plan van aanpak;
 • Op basis van de kennis van de werkvloer adviseren over het beperken van risico’s;
 • Arbomaatregelen helpen uitvoeren;
 • Samenwerken met en/of adviseren aan de werknemers en arbodeskundigen.

Verdere taken op basisniveau van een preventiemedewerker:

 • bewaken van de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak
 • periodiek actualiseren van de RI&E en het Plan van Aanpak
 • opstellen van procedures en instructies
 • voorlichting en onderricht
 • zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers
 • werkplekinspectie
 • fungeren als contactpersoon voor de arbodienst en Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)
 • fungeren als spin in het web bij arboproblemen en arbovragen
 • formuleren en actualiseren van arbobeleid
 • uitvoeren en implementeren van het arbobeleid
 • melden en onderzoeken van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties (analyse)
 • fungeren als contactpersoon voor leveranciers en adviseurs
 • fungeren als coördinator Arbo/preventie (indien meerdere preventiemedewerkers)
 • bedrijfshulpverlening organiseren

Marijke, van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat!

Opening

Op donderdag 18 april werd het kantoorgebouw BUS aan de Kleiweg feestelijk geopend door Maurice Unck, algemeen/statutair directeur (CEO) van de RET.  In het kantoor komen de chauffeurs hun planning ophalen, kunnen ze gebruik maken van sanitaire voorzieningen of  voor, tussen en na de diensten even genieten van een kop koffie of een boterham.

Het kantoor is voorzien van een warmtepompinstallatie en zonnepanelen.

Onze dank gaat uit naar Manon Kuijten van RET, Ben van der Vlis van Van der Vlis Bouwconsult  voor de projectleiding en Philip Leeuwesteijn van HollandBouwAdvies voor de bouwbegeleiding.

Ingenieursbureau IMd was verantwoordelijk voor het constructief ontwerp, Techniplan voor het installatietechnisch ontwerp. Marc Verheijen van de gemeente Rotterdam afdeling Stadsontwikkeling was de verantwoordelijk architect.

Toiletrenovatie Marnixschool Katwijk aan Zee

Voor PROHLES (voorheen stichting PCO Katwijk) gaat FixPlan in de zomervakantie de toiletten renoveren. Het gaat in totaal om drie clusters toiletgroepen. De school is gelegen aan de Schimmelpenninckstraat te Katwijk aan Zee.

Toplab Architect uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe situatie.

Plafondrenovatie Sjaloomschool Katwijk aan Zee

Voor stichting PROHLES (VOORHEEN  PCO Katwijk) gaat FixPlan  in de komende voorjaars- of meivakantie de plafonds in de gangen renoveren. Het schoolgebouw is gelegen aan de Stadhoudersdreef 65 te Katwijk aan Zee.

Wervingscampagne personeel in RET-bussen

De gehele maand april zal er een 10 seconden durend filmpje te zien zijn in de RET-bussen. Per dag komt het filmpje 50 keer voorbij.

 

Nieuwe keukens aan de Waardzicht in Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan de IJssel heeft FixPlan aan de Waardzicht een opdracht uit mogen voeren voor keukenrenovatie. En wij vinden het best een mooie keuken geworden!

 

Luifelwerkzaamheden aan de Gerrit Verboonstraat te Schiedam

Samen met Dakdekkingsbedrijf Elro uit Gorinchem is FixPlan begonnen aan het vernieuwen van de luifel van de Gerrit Verboonstraat 2-14 te Schiedam. In het pand zitten onder meer de makelaarskantoren van Ooms en Wassenaar.

Start voorbereidende werkzaamheden PLC

Aan de Schuttevaerweg 116 pal aan de A20 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een nieuwe autoshowroom voor Pon Luxury Cars.