Selecteer een pagina

Integraal Kindcentrum (IKC) De Eglantier Voorhof is een samenwerking tussen Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), Stichting Peuterspeelzaal De Eglantier en Stichting Librijn Openbaar Onderwijs.

In het IKC bevindt zich een peuterspeelzaal, voor- tussen- en buitenschoolse opvang, ook in de vakanties. Het IKC is 52 weken per jaar geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur.

FixPlan is gestart met het verbouwen van het gebouw aan de Roland Holstlaan 919. Het kinderdagverblijf maakt het IKC compleet. Het wordt een plek waar kinderen komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen en te ontmoeten met volop aandacht voor het kind. Opening verwacht in de loop van 2017. Zo kan er verder worden gebouwd aan IKC De Eglantier Voorhof.

De verbouwing betreft diverse bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden.

Bouwdirectie
Multical uit Rotterdam

E-installateur
Amnis uit Zoetermeer

W-installateur
Mampaey uit Dordrecht