Selecteer een pagina

Door middel van Kleinschalig Opdrachtgeverschap worden burgers in de gelegenheid gesteld om op een eigen kavel zo veel mogelijk naar eigen inzicht een woonhuis te realiseren.  De gemeente geeft dan een beperkt aantal (stedenbouwkundige) randvoorwaarden mee. Ondernemers  kunnen volgens dezelfde principes een bedrijfsruimte realiseren. De kavel wordt aangeboden tegen een vaste prijs. Kleinschalig Opdrachtgeverschap staat ook open voor deelname door kleine ontwikkelaars. Naast kavels stelt de gemeente ook kluscomplexen beschikbaar. Kopers kunnen in zo’n complex hun eigen woning of bedrijfsruimte realiseren.

De door de gemeente Den Haag uitgeschreven aanbesteding voor Kluscomplex Noordpolderkade 173/Cylinderstraat 2-6 werd begin 2016 door FixPlan gewonnen.

Het kluscomplex ligt in de Noordpolderbuurt, ook wel bekend als de Molenwijk.

Het betreft de voormalige Gerardusschool met aangebouwde gymzaal, gebouwd anno1924, met hoge klaslokalen en een statig karakteristieke uitstraling. Het pand heeft later dienst gedaan als kinderopvang en was tijdelijk in gebruik bij Anti-Kraak. Het voornemen was om in dit gebouw 16 nieuwe woonruimten te realiseren.

Nadat er diverse sloopwerkzaamheden en aanhelingen waren verricht, konden we beginnen met het opbouwen van het complex.

Een werk als dit vereist van een aannemer een flexibele houding; onze handen jeuken natuurlijk om met het gebouw aan de slag te gaan, maar veel werkzaamheden moeten door de nieuwe bewoners zelf worden opgepakt. FixPlan maakte alleen het casco, zorgde ervoor dat de vloeren beloopbaar zijn en dat het dak dicht is. Ook zijn de dakgoten door FixPlan vernieuwd. Binnen een vooraf bepaalde termijn moet een aantal aangewezen zaken zijn gedaan door de nieuwe bewoners, zoals tussenwanden.

 

FixPlan heeft nieuwe meterkasten aangebracht en nieuwe leidingschachten ten behoeve van de aan te brengen nieuwe installaties. De verlichting  in de verkeersruimten en in de algemene ruimte is door ons geïnstalleerd. Het leidingwerk (gas, water, elektra) werd vanaf de invoer bij de appartementen aangesloten op de meterkasten, zodat de nieuwe bewoners nog alle vrijheid hebben om te bepalen waar ze welke zaken willen gaan maken.

Een volledig nieuw trappenhuis is door FixPlan aangebracht en de nieuwe binnenwanden zijn geplaatst voor de woonruimten, voorzien van nieuwe entrees en binnenkozijnen. In de algemene ruimten zijn plafonds aangebracht.

Een aantal appartementen is door FixPlan voorzien van een loggia. Ook realiseerden we voor sommige appartementen een balkon en een dakterras.

Tot slot is ook het parkeerterrein door FixPlan op orde gemaakt.