Selecteer een pagina

“Het gebouw  dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Maar toch merk je aan alles dat er een gebouw staat dat zich aanpast aan de tijd. Als je hier kijkt naar die ruime werkvloeren; die zijn helemaal afgestemd op de wensen van kritische professionals. Dat is toch fascinerend voor een ‘oud’ gebouw.”

Architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) ontwierp in de jaren 1922-23 het imposante gebouw aan de Groenhovenstraat 2 / Raamweg 36 in Den Haag. Als architect was zijn doel om van de creatie één geheel te maken. Zo dacht hij bijvoorbeeld ook na over het interieur en de meubelen. Zijn stijl, waarbij begrippen als eerlijkheid en zuiverheid voorop stonden, paste uitstekend bij de verzekeraar Nationale Nederlanden, waarvoor het gebouw werd ontworpen. Kenmerkend voor de toekomstgerichte Berlage-aanpak was dat hij rekening hield met een mogelijke uitbreiding van het pand. Een kwart eeuw later kon de uitbreiding volgens de geplande ontwerpen dan ook moeiteloos plaatsvinden.

Het Berlage-Huis beslaat 13.900 m2. De ruimte is verdeeld over 5 bouwlagen, inclusief een souterrain en een dakverdieping. Het opleveringsniveau van het Berlage-Huis is hoog. In opdracht van de Muziekacademie te Den Haag heeft FixPlan in twee fases in totaal 14 muzieklokalen gerealiseerd in het souterrain van het Berlage Huis.

De werkzaamheden bestonden uit het creëren van losse ‘doos-in-doos’ constructies (per lokaal) waarbij de geluidsdichtheid tussen onderlinge en bovenliggende ruimten erg belangrijk was. Naast alle voorkomende bouwwerkzaamheden, van sloopwerk tot en met het schilderwerk, zijn ook de installaties en inrichting door ons gerealiseerd. Er is gewerkt met hoogwaardige materialen waarbij extra aandacht is besteed aan de oorspronkelijke detaillering.

Tijdens onze werkzaamheden was het gebouw gewoon in gebruik. Een strakke planning en een goede afstemming met de gebruikers was dan ook van groot belang.