Referentie

Gevelherstel VvE Stadhoudersring Zoetermeer

Projectnaam Gevelherstel Stadhoudersing Zoetermeer
Opdrachtgever VvE Beheer Rijswijk
Locatie Stadhoudersring Zoetermeer
Expertise Onderhoud planmatig, Renovatie/Afbouw

Rondom de liftschachten en trappenhuizen heeft FixPlan de gevel volledig hersteld. Na het verwijderen van al het asbesthoudend materiaal, inclusief alle controles en inspecties, kon worden aangevangen met het leveren en bevestigen van de nieuwe gevelbeplating. Waar nodig werd de isolatie vernieuwd/aangevuld. Na het aanbrengen van de lekdorpels, daklijsten en hoek- en aansluitstukken, werden ook de schilderwerkzaamheden via FixPlan verzorgd.

FixPlan werkte zelf de opdracht van VVE Beheer uit naar een bestek.

Ook de coördinatie van het werk en het onderhouden van de contacten met de bewoners werd door FixPlan gedaan.

Terug naar referenties overzicht