Selecteer een pagina

Alles onder één dak

Met de komst van het Sport- en Cultuurhuis worden sport, cultuur, bibliotheek, kunst, horeca en het steunpunt vrijwilligerswerk voortaan onder één dak aangeboden. Bereikbaar via één ingang en voorzien van één balie. De vergrote foyer en de werkvertrekken krijgen wifi voor bezoekers en medewerkers. Tijdens de verbouwing gaan de activiteiten nagenoeg allemaal door. Wel worden de looproutes buiten en binnen af en toe aangepast en is er minder horeca aanbod. Ook tijdens de verbouwing is de veiligheid voor omwonenden, leerlingen en bezoekers belangrijk. Zo nodig informeert de gemeente over de veiligheidsmaatregelen.

 

Het college van B&W te Brielle initieerde begin 2017 om een Cultuurhuis te realiseren in gebouw Dukdalf/BRES.  Dukdalf en BRES worden aan elkaar gekoppeld en krijgen een centrale ingang en balie. Ook de jeugdbibliotheek en de volwassenenbibliotheek krijgen een plaats in het Cultuurhuis.

Mede door het verplaatsen van de voorgevel komt er binnen  ruimte vrij om een cultuurplein te realiseren, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden.

Na het doorlopen van een meervoudig onderhandse aanbesteding is FixPlan gevraagd om de realisatie van de verbouwing van het nieuwe cultuurhuis op zich te nemen. Architect Franke van den Broek (ex-dJGa en EGM), die ook eerder een nieuwe uitstraling heeft ontworpen voor Theater Bres, is verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe inrichting.

In de zomermaanden bleef het zwembad toegankelijk. Na ze zomervakantie moeten de scholen weer toegang hebben tot de sporthal. Een strakke planning en goede fasering waren dan ook essentieel voor het plezierig verlopen van dit werk.

In fase 1 lag de druk op het toegankelijk houden van alle faciliteiten. Met name de factor tijd speelde hier een rol. Na afronding van fase 1 heeft FixPlan ook opdracht ontvangen voor de realisatie van fase 2, het aftimmeren van alle gemeenschappelijke ruimtes.

Het project is aangenomen voor een bedrag van € 683.773,- (fase 1 + 2).

De doorlooptijd van het project zal circa 5 maanden bedragen.

Jaar
2017

Bouwdirectie
ingenieursbureau IOB uit Hellevoetsluis

W-installateur
Van Dorp uit Rotterdam

E-installateur
Hoogenboom uit Brielle