Planmatig Onderhoud

Planmatig Onderhoud en het VGO-keurmerk Resultaat Gericht Samenwerken.

Samen met onze opdrachtgevers maken wij MJOP’s (MeerJarige Onderhouds Plannen); we kijken dan met elkaar hoe we een maximale levensduur, duurzaamheid en comfort en minimale onderhoudslasten kunnen bewerkstelligen. Deze vorm van samenwerken geeft een goed beeld van de te verwachten kosten, zodat onverwachte uitgaven zich minder snel zullen voordoen.

Ook periodiek schilderwerk, het seriematig vervangen van keukens, badkamers en toiletten of het seriematig isoleren van gevels en daken behoort tot onze expertise.

FixPlan heeft het VGO-certificaat Resultaat Gericht Samenwerken.
Op 23 maart 2017 zijn we geslaagd voor de audit van het VGO-keur. Met een hoge score werd voldaan aan de gestelde eisen. Stichting Vastgoedonderhoud stelt vast dat onderhouds- en renovatiebedrijven voorzien van het VGO-keur goed scoren op diverse toetsingscriteria. VGO-keur staat voor resultaatgericht samenwerken door financieel gezonde ondernemingen. Dat geeft een garantie op het eindresultaat, en niet alleen op de inspanning. En daarmee meer zekerheid voor onze klanten.

Een onafhankelijke auditor toetst de deelnemende bedrijven. Het VGO-keur is streng, maar daardoor heeft het keur ook waarde!

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO-keur heeft, betekent samenwerken met onderhouds- en renovatieadviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in duurzame oplossingen, in procesmanagement, in kosten/kwaliteit verhoudingen, in investeringen en in technisch onderhoud. Adviseurs die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en deze grotendeels zelf uitvoeren.

Wij zijn daarom trots op het behalen van dit certificaat.