Nieuwbouw

FixPlan richt zich met name op kleinschalige nieuwbouwprojecten.

Hoewel de meeste projecten in bestaande gebouwen, schuwt FixPlan de nieuwbouw niet. Het voordeel van nieuwbouw is dat je veel beter kunt inschatten waar mogelijke risico’s liggen; er komen geen lijken uit een reeds bestaande kast.

We hebben de afgelopen jaren onder meer de volgende projecten gerealiseerd:

  • Het clubgebouw met kleedkamers van voetbalvereniging HVC’10 uit Hoek van Holland
  • 12 grondgebonden woningen in Scheveningen voor Ceres Woningen
  • Diverse villa’s in Zuid-Holland
  • De opbouw van de Melanchthonschool (Voortgezet Onderwijs) te Bergschenhoek
  • De uitbreiding van een kerk
  • De was- en tankvoorziening van de RET aan de Kleiweg te Rotterdam

Bij nieuwbouw maken we vooraf een inschatting over de complexiteit en de omvang van het werk en beoordelen we of het past binnen onze orderportefeuille.