Bouwprojecten

Vanuit onze werkzaamheden in het Dagelijks Onderhoud zijn we door onze relaties steeds grotere projecten gaan doen. Eerst planmatige onderhoudswerkzaamheden, gevolgd door afbouw, transformatie, renovatie en nieuwbouw.

Een bouwproject realiseren is een heel andere manier van werken dan in het Dagelijks Onderhoud. Dit vereist dan ook andere mensen. Een team van calculators, inkopers  en werkvoorbereiders bedenken de beste manier om een werk te maken. Samen met onze uitvoerders stellen zij het team samen dat het werk gaat realiseren.

We maken bij grotere projecten gebruik van externe partijen. Bijvoorbeeld een E- of een W-installateur. Meestal partijen waarmee we al jaren samenwerken en waarvan we weten wat we aan elkaar hebben. Wij coördineren alle werkzaamheden, zodat alle processen goed op elkaar zijn afgestemd. Een eigen vakman zorgt ervoor dat  er iemand van FixPlan aanspreekbaar is op de bouwplaats.

Brandbeveiliging

Brand; iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade aanrichten. Bij werkzaamheden aan wanden, leidingschachten en verlaagde plafonds constateren wij regelmatig dat de brandscheidingen niet voldoen aan de daarvoor geldende normen. Terwijl brand hier juist snel een weg kan vinden door het gebouw.

Wij hebben ons er in gespecialiseerd om onvolkomenheden in de brandbeveiliging op te sporen en te verhelpen. We inventariseren de bestaande toestand, maken brandveiligheidsrapporten, beoordelen de vluchtroutes en maken een plan van aanpak met aanbevelingen. Dit vormt de basis van onze offerte. Vervolgens kunnen we bij opdrachtverstrekking overgaan tot uitvoering van het plan.

Voor een aantal klanten doen we ook jaarlijkse inspecties.

Bel voor meer informatie: 010 – 20 10 300

EPA

Per 1 januari 2015 is het hebben van een energielabel verplicht bij de verhuur of verkoop van een woning. Wij hebben ons gespecialiseerd in het verkrijgen van dit label voor nieuwe en bestaande woningen. Samen met onze erkende EPA-adviseur bepalen we welke maatregelen kunnen worden getroffen om een beter energielabel te krijgen. Ook het aanvragen van mogelijke subsidies behoort tot dit advies. Indien gewenst plannen we vervolgens de herstelwerkzaamheden in om uit te voeren.