Hockey in de wijk Feijenoord ???

Wat in 2010 begon met wat sticks en een kliko op het Afrikaanderplein, is inmiddels uitgegroeid tot een hockeyclub met ruim 300 leden. Kinderen van Rotterdam-Zuid beoefenen er een sport die tot voor kort onbekend of ontoegankelijk voor hen was. De 'elitaire' hockeysport heeft zo, met een ledenbestand dat net zo divers is als de samenstelling van bevolking in dit deel van Rotterdam, een heel andere uitstraling gekregen. FixPlan ondersteunt HC Feijenoord als sponsor.

Vlaggenparade 'TAAL RAAKT ONS'

De vlag van FixPlan wappert fier op de vlaggenparade 'taal raakt ons'. 

In het kader van de Week van de Alfabetisering is FixPlan gevraagd om als Ambassadeur op te treden.

Reden dat we hiervoor gevraagd zijn is de aandacht die we geven aan  taal bij onze mensen;

communicatie is essentieel voor een goed bouwproces en taal is daarbij het middel.

Zeer drukke kijkdag bij De Noordwal

Ons transformatieproject De Noordwal, van een schoolgebouw naar 11 wooneenheden, is op zaterdag 26 augustus druk bezocht door geïnteresseerden.

De transformatie is in opdracht van de gemeente Den Haag.

FixPlan krijgt opdracht verbouwing gemeentehuis Capelle aan den IJssel

De Europese niet-openbare aanbesteding voor de verbouwing van het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel is gegund aan FixPlan BV.

Op woensdag 24 augustus jongstleden is de bouwovereenkomst getekend door het hoofd van de afdeling Facilitaire Diensten, de heer Tobé,

en de directeur/eigenaar van FixPlan, de heer Noppen.

De doelstelling van de verbouwing is het realiseren van een Klant Contact Center (KCC),  met een één loketfunctie, waardoor het de burgers

van de gemeente Capelle aan den IJssel efficiënter (minder wachttijd), digitaler en zakelijker kunnen worden geholpen en waardoor het voor 

de gemeente mogelijk wordt om haar taken efficiënter in te delen. Met ander woorden, het KCC fungeert als voordeur van het gemeentehuis

waar alle vragen van de burgers van de gemeente beantwoord kunnen worden.

De werkzaamheden vangen begin september al aan en zullen naar verwachting een looptijd hebben van een half jaar.

De Noordwal in de steigers

Voormalig schoolgebouw De Noordwal in Den Haag staat vanwege de verbouwing vol in de steigers.

Binnenkort start de Gemeente Den haag de verkoop van de nieuwe (klus)woningen.