EPA

Per 1 januari 2015 is het hebben van een energielabel verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen.

FixPlan heeft zich gespecialiseerd in het verkrijgen van dit label voor nieuwe en bestaande woningen. In combinatie met onze vaste erkende EPA-adviseur bepalen wij welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn om zodoende een beter energielabel te krijgen. Ook het aanvragen van een eventuele subsidie behoort tot deze advieswerkzaamheden. Nadat het advies is afgerond en u als opdrachtgever heeft bepaald welke energiebesparende maatregelen er uitgevoerd mogen worden, worden de herstelwerkzaamheden door ons ingepland en uitgevoerd.

Onze jarenlange ervaring in het (mutatie)onderhoud van woningen is hierbij van grote toegevoegde waarde. Tijdens de uitvoering zal de eerder genoemde EPA-adviseur de werkzaamheden begeleiden. Nadat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd wordt er een definitief energielabel afgegeven. Wilt u weten wat FixPlan voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.