Algemeen

Brand; iets waar we liever niet aan denken.

Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten.

Bij werkzaamheden aan wanden, leidingschachten en verlaagde plafonds constateren wij regelmatig dat de brandscheidingen niet voldoen aan de normen, terwijl brand hier snel een weg kan vinden door het gebouw.

FixPlan heeft zich er in gespecialiseerd om onvolkomenheden in brandwerende voorzieningen van gebouwen te signaleren en te verhelpen. 

Uitvoering

Op basis van de uitgewerkte rapportage zullen wij de werkzaamheden uitvoeren met behulp van onze eigen medewerkers of door een van onze vaste partners.

Voor uitvoering wordt altijd een detailplanning gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de uitvoering wordt uitsluitend gewerkt volgens de geldende normen en met behulp van gecertificeerde producten. Na uitvoering wordt er een uitgebreid fotologboek verstrekt. 

 

Voorbereiding

FixPlan kan in de voorbereiding met behulp van onze vaste partners het volgende voor u betekenen:

  • Inventariseren bestaande toestand d.m.v. fotorapportage.
  • Opstellen brandveiligheidsrapportages.
  • Beoordelen vluchtroutes.
  • Plan van aanpak en aanbevelingen brandveiligheid.

Deze rapportage vormt de basis voor onze offerte en na eventuele opdracht voor de uitvoering.

Beheersing

Om ervoor te zorgen dat uw gebouw aan de normen blijft voldoen kunnen wij u een aanbieding doen om uw gebouw jaarlijks te inspecteren.